U ovo vrijeme 018

 

“Zašto si sve to učinila za mene?” upita Wilbur.

“Ja to ne zaslužujem. Nikad ništa nisam za tebe učinio.”

“Bio si moj prijatelj,” odgovori Charlotte.

“To je samo po sebi ogromna stvar. Ja pletem svoje mreže za tebe jer te volim. Uostalom, što je život, zapravo? Rodimo se, malo živimo, umiremo.

Paukov život ne može ne biti malo zbrčkan, sa svim tim zamkama i jedenjem muha. Pomažući tebi, možda ja pokušavam popraviti svoj život barem za mrvicu.

Samo nebo zna koliko svačijem životu toga barem malo treba.”

 

E.B. White, ŠARLOTINA MREŽA … Charlotte’s Web