Kruh naš svagdašnji 15 11 2016

 

” …iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.” (Rimljanima 15, 6)

Ulazeći u vlak, u Perthu, Australia, Niholas Taylor je doživio nesreću. Noga mu se je ukliještila u procjepu između vagona i platforme na peronu. Osoblje nije uspilo osloboditi ga, pa su uskladili napore blizu 50 putnika koji su se poredali, i kada je izbrojeno do tri, zajednički su počeli gurati vagon. Radeći zajedno preusmjerili su pritisak taman toliko da bi se oslobodila noga gospodina Taylora.

Apostol Pavao je u mnogim od svojih pisama prepoznao moć kršćanskog zajedništva rane Crkve. Poticao je rimske vjernike neka prihvate jedni druge onako kako je Krist prihvatio njih. Rekao je: “A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.” (Rimljanima 15, 5-6)

Jedinstvo s drugim vjernicima omogućava nam da širimo Božju veličinu i pomaže nam izdržati progone. Znajući da će Filipljani platiti cijenu zbog svoje vjere, Pavao ih ohrabruje neka izdrže “postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru ne plašeći se ni u čemu protivnikâ” (Filipljanima 1, 27-28).

Sotona voli podijeliti i vladati, ali njezini napori propadaju kada, uz Božju pomoć, mi se “trudimo sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!” (Efežanima 4, 3)

Dragi Bože, molim te daj da svugdje kršćani osejte blagoslov jedinstva u Tebi. Podsjeti nas što imamo zajedničkog: jednu nadu, jednu vjeru i jednoga Gospodina – Isusa Krista.

Naše jedinstvo proizlazi iz našeg jedinstva s Kristom.