HEROJI SU MEĐU NAMA

 

U sklopu obilježavanja 23. godišnjice osnutka  Specijalne jedinice policije BATT Split, u subotu se  s početkom u 13 sati organizira proslava u Vili Dalmacija.

Svečanoj akademiji prethodit će polaganje cvijeća i paljenja svijeća u bazi Specijalne jedinice policije u Mravincima (11,30 sati), te sveta misa za poginule u crkvi Svetog križa u Crkvinama-Kašteletu, na Mejama (12 sati).

Na svečanoj akademiji u Vili Dalmacija očekuje se oko četiri stotine uzvanika, gostiju, pripadnika postroje i članova Udruge Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata BATT – Split.  Glavni uzvanik proslave bit će general Mladen Markač, ratni zapovjednik Specijalne policije Republike.

Jer, svakako će i Markaču biti drago ponovno se družiti sa suborcima kojima je zapovijedao u Domovinskom ratu. Naime, odmah po proglašenju Republike Hrvatske osnivaju se policijske postrojbe odnosno Prvi hrvatski redarstvenik, pa se nadalje osnivaju posebne jedinice policije: Tuškanac, Pula odnosno Pionirac, Kumrovec i Rakitje. Navedene jedinice kasnije postaju temelj na kojima se gradi Hrvatska vojska – Zbor narodne garde i moderna policija.

 

Pogledaj video!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d_LOF0zX8uE

 

Devedeset i prve uz već postojeću jedinicu ATJ Lučko formiraju se Specijalne jedinice policije u skoro svim Županijama. Tako je i Specijalna jedinica policije Splitsko-dalmatinske županije osnovana 15. ožujka 1991. godine te se taj dan uzima kao službeni datum osnutka jedinice. Prvo postrojavanje Jedinice obavljeno je u streljani zgrade PU Splitsko – dalmatinske.

Prva veća zadaća – u Kijevu

Zasigurno ovo je bila prava borbena jedinica na ovim našim prostorima uz pripadnike redovne policije i pričuvnog sastava MUP-a. Prva zajednička zadaća ove Specijalne jedinice s drugim specijalcima bila je na području Kijeva i to sa Specijalnom jedinicom Jastreb iz Šibenika. U Kijevu zajedno sa Jastrebovima osnivaju policijsku postaju.

Drugi veći događaj u Splitsko – dalmatinskoj županiji dogodio se osnutkom ZNG-a na području Županije odnosno 4. brigade koji su stacionirani u Resniku. Iz Specijalne jedinice splitskog MUP-a otišao je veliki broj djelatnika i priključio se 4. brigadi. Splitska jedinica policije se opet popunjava, te se kasnije ustrojava pričuvni sastav u jedinici.

Iz Vile Dalmacija odlazili u akcije

Splitska policija jedinice bila je smještena u prostorima Vile Dalmacije, iz koje se kretalo u sve akcije i terene. Sva događanja u gradu Splitu, koja su se zbivala u ono vrijeme popratila bi i Specijalna jedinica BATT Split.

Tako su u dva navrata opkoljavali Banovinu – tada zapovjedno mjesto agresorske JNA odnosno Komandu vojno – pomorske oblasti. Dana 6. svibnja 1991. godine, kada su građani grada Splita izišli na ulice,  a JNA kao agresor izlazi iz vojarni s oklopno-mehaniziranom jedinicom sa punom ratnom spremom, Specijalna jedinica policije BATT Split osigurava vitalne objekte u samom gradu. te sprječava fizički kontakt vojnika takozvane JNA i građana Splita. 

Sve vojne objekte u tom vremenu u gradu Splitu koje je držala JNA, zauzimaju splitski specijalci i to: Institut JNA, Dom JNA, TC Gripe, Vojno odmaralište Duilovo i vojarnu Visoka, te Banovinu. Jedan dio jedinice sudjeluje u izuzimanju naoružanja iz skladišta JNA u luci Ploče.

Ivan Tomaš je prvi pripadnik postrojbe koji je poginuo u obrani suvereniteta RH. Poginuo je u zasjedi od srpskog agresora u centru Vrlike u kolovozu 1991. godine. U to vrijeme agresor iz pravca Knina napreduje i zauzima Kijevo i Vrliku. S daljnjim napredovanjem prema brani Peruča i gradu Sinju, pripadnici Specijalne jedinice policije u to vrijeme nalaze se s obje strane jezera Peruča na obroncima Dinare i sela Ježević te s druge strane podno Svilaje i sela Maljkovo. 

Veći borbeni okršaj imali su s agresorom koji se utvrdio na Kurobasnoj glavi kod mjesta Cetina kada su uspjeli izvući jedan vod makarske policije koji je tada ostao pod snajperskom i drugom vatrom od strane neprijatelja.

U vrijeme događanja oko Kijeva i Vrlike pripadnici Specijalne jedinice iz Splita djeluju na ovom području te uspostavljaju crtu obrane u selu Maljkovu. Međutim, nadmoćniji neprijatelj i dalje napreduje te sa svim raspoloživim naoružanjem i opremom od topništva i tenkova uz pješaštvo napada na hrvatske položaje. U tim žestokim borbama hrvatski vitezovi bez potpore topništva, bez oklopnih sredstava, bez odgovarajuće opreme za obranu, junački odolijevaju napadima na crti obrane.

Pogibije trojice specijalaca u Maljkovu

U jutarnjim satima  17. rujna 1991. godine pogiba pripadnik Specijalne jedinice policije Kažimir Abramović, a nekolicina kolega je teže i lakše ranjeno. U slijedu daljnjih borbi pogibaju još dvojica specijalaca: Zoran Bočina i Jakov Topić. U tim okršajima zarobljeno je pet pripadnika, a desetak ih je ranjeno, što lakše, a što teže.

Po inicijalima ove četvorice Jedinica dobiva naziv BATT.

Bočina, Abramović, Tomaš i Topić.

Krajem listopada Specijalna jedinica policije BATT – Split 1991. odlazi  u Ston, sa ciljem ulaska na dubrovačko ratište morskim putem. Prilikom prijevoza brodom, isti je napadnut topovnjačom JNA, pri čemu je ranjen jedan pripadnik jedinice.

Potom dolazi do popune s pričuvnim sportskim vodom, redom visokoobrazovanih ljudi koji su u svim kasnijim zadaćama aktivni sudionici događanja.

Stradavanje na Kupresu  

U travnju 1992. godine otvara se bojišnica na Kupreškoj visoravni gdje dragovoljno odlazi dio jedinice te se spaja i djeluje skupno s pripadnicima I. gardijskog zdruga. Nažalost, i ova akcija odnosi žrtve te pogiba junak Domovinskog rata Mario Selak.

Istovremeno dio jedinice je angažiran na području Metkovića, a  neprijatelj se nalazio na lijevoj obali rijeke Neretve sa ciljem zauzimanja Metkovića. U to vrijeme zarobljava se pilot oborenog neprijateljskog zrakoplova te se razbijaju manje neprijateljske grupe u mjestu Glušci u kojem se zapljenjuju veće količine streljiva i naoružanja. 

Krajem svibnja 1992. godine dio Specijalne jedinice policije BATT – Split, opremljen protuoklopnim sredstvima upućen je na izvršenje posebne zadaće na području Zadra sa ciljem zauzimanja brda Sv. Križ, koja je u potpunosti izvršena. 

U listopadu 1992. godine slijedi izvršenje zadaća na području Velebita – Visočica u cilju održavanja crte obrane. I u ovoj akciji je bilo stradavanja pripadnika jedinice.

Osvajanje Tulovih Greda

Na Badnjak 1992. godine počinje angažman jedinice na južnoj strani Velebita, područje Kneževića – sjeverno od Starigrada, gdje se uz držanje prve crte bojišnice vrše i dubinska izviđanja šireg prostora duže razdoblje u teškim i surovim uvjetima ćudljivog Velebita. Izvršenje navedenih zadaća na ovom području je prethodilo akciji “Maslenica”. U sastavu skupnih snaga Specijalne policije, BATT – Split izvršava zadaće u sklopu vojno-redarstvene akcije “Maslenica” kada zauzimamo strateške pozicije na Velebitu i to: Tulove Grede, Podprag, Mala Bobija i Velika Bobija.

Nakon akcije “Maslenica” slijedi čitav niz akcija “Poskok 2” prva crta bojišnice na području Velebita koju su gotovo tri godine držale Skupne snage specijalne policije, a među kojima je konstantno sudjelovala Specijalna jedinica policije BATT – Split. Na prvoj crti bojišnice na Velebitu na položaju Veliko Bilo pogiba junak Domovinskog rata Hrvoje Čovo.  

Treba kazati i da su u svim borbenim zadaćama sudjelovale i mobilne kirurške ekipe sačinjene od osoblja Kliničke bolnice Split. Nekolicina pripadnika ovih ekipa je i ranjeno na prvim crtama bojišnice. 

U rujnu 1993. godine Jedinica sudjeluje u vojno-redarstvenoj akciji “Medački Džep” u kojoj dolazi do stradavanja pripadnika Jedinice. U lipnju 1994. godine Jedinica odlazi na područje PU Požeško-slavonske sa zadaćom sprečavanja djelovanja diverzantskih grupa iz Okučana i osiguranja nesmetanog odvijanja prometa na prometnici Pakrac-Požega. 

U srpnju 1994. godine na području PU Slavonsko-brodske Jedinica vrši nadzor i zaštitu državne granice na Savi prema BiH i to teritoriju pod kontrolom neprijatelja. U studenom 1994. godine Jedinica je ponovno angažirana na području PU Požeško-slavonske kada je uslijed neprijateljskog djelovanja teško ranjen jedan pripadnik Jedinice.

Borili se i kod Dubrovnika, u Pakracu…

Specijalna jedinica policije BATT – Split od 1994. godine sudjeluje i u akcijama Krug – Dubrovnik na prvoj crti bojišnice odnosno državnoj granici prema Crnoj Gori i djelu BiH pod kontrolom neprijatelja. Svojim jednim dijelom sudjeluje i u izvršenju vojno-redarstvene akcije “Bljesak” gdje je angažirana na području Omanovca iznad Pakraca.

Jedinica u sklopu Skupnih snaga specijalne policije sudjeluje u vojno-redarstvenoj akciji “Oluja” gdje izvršava zadaće na glavnom pravcu napada snaga Specijalne policije, kada probija crtu bojišnice na Velebitu i to na području prijevoja Mali Alan, te dalje napreduje prema Gračacu. Prvog dana akcije smrtno stradava junak Domovinskog rata Viktor Lizatović dok je nekoliko  pripadnika jedinice ranjeno.

U akciji “Oluja” Jedinica sudjeluje u izvršavanju daljnjih zadaća kada svladavajući brdska područja napreduje u pravcu Donjeg Lapca koji se također oslobađa, te izbija na državnu granicu s BiH prema Kulen Vakufu. 

Okončanje ratnih zbivanja pripadnici Specijalne jedinice policije Split nameće povratak policijskim zadaćama. Slijedi stalno usavršavanje koje rezultira vrhunskom obučenosti novih snaga slijedeći tradiciju izgrađenu u Domovinskom ratu. Možemo slobodno zaključiti kako je Specijalne jedinica policije BATT – Split i danas jedna od najelitnijih specijalnih postrojbi u Hrvatskoj.


JOŠKO DADIĆ

Foto: Ratni arhiv Specijalne jedinice policije BATT – Split

Joško Dadić / Dalmacija News