www.zoranvukman 24 08 2015

 

Pred vratima Damaska
Jednom se dogodilo čudo
Koje je promijenilo svijet


Konj je zbacio čovjeka
Koji je ustao potom velik


Najveći


Poganski Rim se obratio
Po riječima Židova iz Tarza


Ja sam Sirijac koji to pamti
Jer u Siriji je Riječ prvo odjeknula


Danas pred vratima Europe

Čuda nema


Ja sam Sirijac koji to svjedoči
Riječ je zaboravljena


Na granice Rima narodi
Opet pristižu
Njihov očaj pregazit će njegove terme
I utihnuti arene


Petronijev wellness
Nestat će
U ruševinama
Koje kriju suštinu poruke


Ja Sirijac – beskućnik, apatrid i siromah
To vam svjedočim