Svi Sveti 2015.

 

 

Litanije nepoznatim svecima

 

Svi sveti i svetice Božje, zagovarajte nas!

 

Sveci i svetice Božje,

koji niste našli svoj datum u kalendaru,

ali koji ste od Boga dobili vječno mjesto,

molite za nas.

 

Vi ponizni zemljoradnici,

koji ste ubrali plodove stvorenja,

molite za nas.

 

Vi kućanice,

kuharice i dadilje,

koje ste, dan za danom, sijale nježnost,

molite za nas.

 

I vi radnici u mračnim tvornicama,

uvijek pazeći na druge,

molite za nas.

 

Vi umjetnici,

i vi kazališni radnici

koji ste donijeli malo ljepote

i Božje radosti na našu zemlju,

molite za nas.

 

I vi koji ste pružili uho

slušajući osamljene

i uvijek primili očajavajuće,

molite za nas.

 

Vi jednostavni svećenici na župama

i redovnice u samostanima,

koji vjerno služite Bogu

i svjedočite za Njega,

molite za nas.

 

Vi roditelji, ponekad neshvaćeni,

koji ste sa znojem na čelu

radili za svoju djecu,

molite za nas.

 

Vi, djedovi i bake,

koji ste nježnošću

okružili unučiće,

nakon što ste odgojili njihove roditelje,

molite za nas.

 

Vi odgojitelji

koji ste drugima predali

svoju vjeru i svoju nadu,

koji ste svojom brigom i dobrotom

bdjeli nad mladima ,

molite za nas.

 

I vi prerano umrla djeco

koja ste svojim tepanjem obradovala zemlju

i darovala svoj mladenački glas,

vi koji ste izazvali tolike suze ljubavi,

molite za nas.

 

Vi misionari koji ste otišli

naviještati Evanđelje sve do krajeva zemlje,

molite za nas.

 

Vi apostoli naših sela i naših gradova,

koji ste hodajući putovima i ulicama

pozivali na obraćenje,

molite za nas.

 

Vi čija imena neće nikad

biti upisana na grobovima,

vi u bezimenim kosturnicama

i bojnim poljima,

kojima nitko ne kaže hvala,

molite za nas.

 

I vi koji ste doživjeli ljudsku slavu,

ali koji ste uvijek ostali siromašni u srcima,

molite za nas.

 

Vi svi, sveci i svetice,

blažena Božja djeca,

ponesite našu hvalu pred lice Oca,

po Sinu u Duhu Svetome.

 

Amen.