PEČENO JE, DICO!

PEČENO JE, DICO!

Kroz spuščene kapke žmirka sviča o’ petroja, a vonj po kužini se širi. Pari ka da ga dica ne obadaju, a svaku malo nos stišču.

Dica skupjeni pleči vatadu teplinu iz špakera kojega mater obilato česminon ‘rani. Infišo zagledala se dica u teču naopako okrenutu, koja jin na polak kunplire peče. Pospanin misliman privrčedu tu skupjenu teplinu ispo teče i puvali bi u kunplire samo da se ča prin ispeču. Uzdišu dica: „Ča činidu, ti kunpliri, ča činidu…?“

Svaku malo sol se s kunplirima kara i namaj dici javja: „Ol’ ste gluvi i ne čujete kako ji’ glason puc, puc, tiran, ča čekate, nesriknji kunpliri, dica su sanjiva, svaku malo zajuja jin se glava i kapak na po se zatvara.“

A ja, najstarija, dugega vrata, pa ga istižen, deboto san dotakla noson teču o’ žeje puste da in buden ča bližje. Unaprid, cmakala san slankastu koru ča rska i meni se smije.

Ma, kad čemo čut: „Pečeno je, dico!“

………………………………………………………………

Sonja Senjanović – Peračić „Probuđeni glasi“