PAUCI

Upisani su u povijest i vječno pamćenje Hrvata.

Postrojba koja nikada nije izgubila ni jednu bitku.

Iza njihovih koraka rađala se sloboda.

Ponosan što sam bio, na svoj način, dio te povijesti.