Nastavit će se…

 

David McCasland

„Pobjeda iskapi smrt.“ (1. Korinćanima 15,54)

Odrastajući u 50-ima često sam odlazio na subotnje matineje u lokalnom kinu. Uz crtani film i glavni film prikazivali bi se i avanturistički serijali koji su uvijek završavali situacijom u kojoj se glavni junaci nađu u nemogućoj situaciji. Činilo se da izlaza nema, ali svaka epizoda završavala bi riječima “To Be Continued… ”

„Nastavit će se… „

Apostol Pavao dobro je poznavao situacije u kojima ti je život ugrožen. Bio je utamničen, pretučen, kamenovan, prošao je kroz brodolom, a sve dok je pokušavao upoznati ljude s radosnom viješću Isusa Krista. Znao je da će jednog dana umrijeti, ali nikada to nije držao za kraj priče. Pavao je pisao sljedbenicima Isusa Krista u Korintu, „A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.“ (1. Kor 15,54)

Smisao Pavlovog života bio je reći drugima da je Isus, naš Spasitelj, dao svoj život na križu, kako bi kroz vjeru u Njega mi mogli primiti oprost za svoje grijehe i imati život vječni.

Mi nismo kao filmski junaci koji uvijek uspiju izmaknuti sigurnoj smrti. Doći će dan kada će naš zemaljski život završiti bilo smrću, bilo Kristovim povratkom. Ali po Božjem milosrđu i ljubavi, priča vašeg života i priča mojeg života – „Nastavit će se…“

„A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!“ (1. Kor 15,57)

U životu i smrti, Krist je naša nada!