Max Lucado 21 04 2016

 

Ivan (3,16) kaže, „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ 

Fraza „u njega vjeruje“, nije lako probavljiva u ovom našem vremenu koje se hrani duhovnom hranom ljudske samodovoljnosti.

„Vjeruj u sebe“ danas je uobičajeni „meni dana“. 
Upri jače. Radi duže. Kopaj dublje. 
Naš je cilj je uspjeti oslanjajući se na svoje snage. 
„U Njega“?… ma …ne dolazi u obzir.

Spasenje dolazi u mnogim oblicima, zar ne? 
Ne! Spasenje se nalazi, ne u sebi ili u njima, nego u Njemu!

U poslanici Rimljanima (4,5) stoji, „Onomu tko ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost.“

Naše duhovne noge nemaju snage. 

Naša moralnost nema mišića. 
Naša dobra djela ne mogu nas ponijeti preko ciljne crte… ali Krist može!