Marijina krunica

 

 

Ima jedno zrnje
stakleno
drveno
srebreno
zlatno
sjeme
koje spašava
od bijede
tebe i
mene

Ima jedno zrnje
crveno
bijelo
plavo
u srcu se
korijeni
koje radosti
daje
tebi i
meni

Ima jedno zrnje
koje nam je
Marija
dala
iz njega rastu
ruže
na njem’
ti
Djevice
hvala

 

 

A.Ć.

 

*****************************

 

Po Krunici možemo zadobiti sve milosti, radosti i utjehe,
sve dobro što tražimo i molimo.

Kako nam slikovito objašnjava sv.Terezija od Djeteta Isusa:
”…Krunica je dugi lanac koji povezuje Nebo i zemlju, jedan
kraj je u našim rukama, a drugi u rukama Presvete Djevice…
Ružarij se kao tamjan podiže do podnožja Svemogućega,
Marija ga odmah vraća kao dobrohotnu rosu koja silazi i
obnavlja srca…”

Molitvom sv. Krunice dopuštamo Mariji da uđe u naš život
i da je stalno s nama, da živimo s njom, a ona će se onda
pobrinuti za sve što nam je potrebno.

Kao Majka…

 

(blog “poezija s mora”)

 

*****************************