Kruh naš svagdašnji 12 01 2017

 

“Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.” (Hebrejima 4, 13)

Godine 2015. jedna je međunarodna istraživačka kompanija utvrdila da je diljem svijeta postavljeno 245 milijuna nadzornih kamera i da taj broj raste 15% svake godine. Poviše toga, milijuni ljudi sa svojim pametnim telefonima snimaju dnevno slike od rođendanskih zabava do pljački banaka. Pljeskali mi povećanoj sigurnosti ili optuživali smanjenje privatnosti, mi živimo u globalnom društvu sa svih strana okruženi kamerama.

Novozavjetna knjiga o Hebrejima kaže da u našem odnosu s Bogom, mi doživljavamo daleko veću razinu izloženosti i odgovornosti nego što to i jedna nadzorna kamera može vidjeti. Njegova Riječ, poput oštrog, dvosjeklog mača, prodire u najdublje razine našeg bića gdje “prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.” (Hebrejima 4, 12-13)

Zato što je Isus naš Spasitelj iskusio naše slabosti i napasti, ali nije sagriješio, mi ” pristupajmo dakle Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!” (15-16)

Mi ga se ne trebamo bojati ali možemo biti sigurni da ćemo pronaći milost kada Njemu dođemo.

Ništa nije skriveno od Božjeg pogleda.

Ništa nije veće od Božje ljubavi.

Ništa nije jače od Božjeg milosrđa i Njgeove milosti.

Ništa nije preteško za Božju moć.

Ni jedan dio naših života nije skriven od Božje Milosti i moći.