Kruh naš svagdašnji 10 01 2017

  

Vi ste puno više nego nekoliko dana između maternice i groba.

Apostol Pavao kaže: “U njemu smo (Kristu) i mi postali baštinicima, predodređeni prema nakani onoga koji sve čini u skladu sa svojom voljom. Božja je nakana bila da mi, koji smo se prvi pouzdali u Krista, proslavljamo svojega slavnog Boga.” (Efežanima 1, 11-12)

Iznad i oko nas Bog režira još veću sagu, koju je napisao svojom rukom, režirao svojom voljom i otkrio u skladu sa svojim kalendarom. Tvoj život proizlazi iz najvećeg uma i najnježnijeg srca u povijesti svemira!

Iz uma i srca Boga.

Vi ste Božja ideja.

I zapamtite … Bog nema nikakve loše ideje.