Kruh naš svagdašnji 10 05

 

 

Uzmite … mač Duha, to jest Riječ Božju.”

(Efežanima 6,17)

 

 

Pod Nehemijinim nadzorom izraelski su radnici obnavljali zid oko Jeruzalema. Kada su bili blizu polovice dovršenog posla doznali su da njihovi neprijatelji kuju urotu za napad na Jeruzalem. Ove su vijesti demoralizirale već iscrpljene radnike.

Nehemija je morao nešto učiniti. Prvo, molio je i postavio je brojne straže na strateška mjesta. Zatim je naoružao svoje radnike.

“I oni, koji su zidali zid, i oni, koji su teret nosili, bili su naoružani. Jednom su rukom radili, druga je držala oružje.” (Nehemija 4,17)

Mi koji gradimo Kraljevstvo Božje trebamo se naoružati kako bi se obranili od napada Sotone, našeg duhovnog neprijatelja. Naša zaštita je mač Duha, a to je Božja Riječ. Pamteći tekst Svetog pisma i meditirajući nad njim postajemo sposobni “oduprijeti se lukavstvima đavlovim.” (Efežanima 6,11).

Ako mislimo da biti u službi Božjoj nije nešto važno, trebali bismo se okrenuti obećanju da će ono što činimo za Isusa trajati za vječnost.

Ako se bojimo da smo preteško zgriješili da bi nas Bog upotrijebio, moramo se sjetiti da nam je oprošteno po snazi krvi Isusove (Matej 26,28).

A ako brinemo da bismo mogli ne uspjeti pokušamo li služiti Bogu, sjetimo se da je Isus rekao: “Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.” (Ivan 15,5).

Božja Riječ naša je nebeska obrana!

Bože, hvala Ti za Bibliju. Vjerujem da je Tvoja Riječ živa i djelotvorna. Molim Te pomozi mi sjetiti se toga kada brinem ili sam u strahu., kada trebam ohrabrenje i nadahnuće.

Božja Riječ nebeska je obrana od napada Neprijatelja.