KAKAV NAM JE VID?

U svojoj knjizi ”Dakle, ne vjerujete u Boga”, dr. Russel V. de Long navodi trinaest zapanjujućih činjenica o našem svijetu potrebnih ”da bi okolina bila prikladna za pojavljivanje i opstanak ljudskog bića”.

Osoba koja ne vjeruje u Boga mora zaključiti kako su se ove činjenice zajedno pojavile sasvim slučajno.

 

 

1. Povoljna udaljenost Sunca od Zemlje daje određenu količinu isijavanja energije tako da ne izgorimo niti se smrznemo.

2. Brzina okretanja Zemlje oko svoje osi omogućava pogodan dnevni ciklus potreban za čovjekov život.

3. Zemljino putovanje oko Sunca, koja traje 365 dana, povezano je s točnim nagibom Zemljine osi, zbog čega dolazi do pravilne izmjene godišnjih doba koje su potrebne da bi priroda mogla proizvesti potrebnu hranu.

4. Privlačna sila kojom Mjesec utječe na Zemlju ima posljedicu stvaranje plime i oseke, ali sprječava razorne poplave.

5. Točno određene putanje devet planeta ukazuju da svemirom vladaju točnost i red koji ujedno sprječavaju kobne srazove.

6. Točno određen postotak kisika u atmosferi održava život na Zemlji, ali i štiti od nekontroliranog izgaranja.

7. Određen tlak zraka na čovjekovo tijelo omogućava mu normalno djelovanje na Zemljinoj površini, kao i na ograničenim udaljenostima ispod i iznad zemlje.

8. Samo postojanje života i zagonetnost njegova nasljeđivanja.

9. Ciklus izmjene kisika i ugljičnog dioksida između biljaka i životinja.

10. Neizmjerno sićušni geni upravljaju jedinstvenim nasljednim obilježjima svakog organizma.

11. Nevjerojatan krvožilni sustav ljudskog tijela u kojem devedeset i sedam kilometara žila prenose tvari za obnovu tijela do najudaljenijeg dijela i uklanjaju štetne tvari.

12. Složena građa ljudskog tijela očit je primjer da je cijeli ljudski organizam čudesan mehanizam.

13. Jedinstvenost čovjekova uma izdvaja ga kao stvora s razumom, s mogućnošću izbora i odgovornosti…

 

“On je uredio čudesna djela svoje mudrosti, jer je jedini od vječnosti do vječnosti. Niti mu se može što dodati niti oduzeti i njemu savjet ničiji ne treba.“ (Sirah 42, 21)

„Ima puno skrivenih stvari koje su veće nego ovo. Od njegovih djela vidimo samo malo. Sve je stvorio Gospodin i dao je mudrost pobožnima.” (Sirah 43, 32-33)