http://tradikatolik.blogspot.com

 

Kardinal Burke će ostati vjeran katoličkom nauku

i oduprijet će se Papi ako on nastavi s novim usmjerenjem

 

Katolički blog Adelante la fe objavljuje isječak iz jednog intervjua koji je vodio France2 s kardinalom Burkeom. Samo nekoliko kratkih riječi, no od iznimne važnosti, jer prvi put kardinal tvrdi u javnosti da će se, ako se u kaosu konkretizira novo ,,usmjerenje”, on oduprijeti. Voditelj intervjua podsjeća na podjelu Pričesti rastavljenima i nov odnos prema homoseksualnosti, što je obilježeno riječima ,,Tko sam ja da sudim” i pita:

France2: ,,Kako mislite dovesti Papu na pravi put?”

Burke: ,,Tu se mora biti vrlo opreznim i paziti na Papine nadležnosti. Klasična postavka glasi da Papa ima puninu vlasti, to je točno, ali on nema apsolutnu vlast. On stoji u službi nauka vjere. On nema moć mijenjati nauk, doktrinu… Ostavimo postrance pitanje o papi. U našoj vjeri nas vode istina i nauk.

France2: ,,Ako bi Papa nastavio s novim usmjerenjem, što ćete Vi onda učiniti?”

Burke: ,,Oduprijet ću se, ne mogu činiti drukčije. Nesumnjivo je da je posrijedi teško vrijeme, to je jasno. Jasno.”

France2: ,,Je li i bolno?”

Burke: ,,Da.”

France2: ,,Je li zabrinjavajuće?”

Burke: ,,Da.”

France2: ,,Po Vašem mišljenju, je li ugrožena Crkva kao institucija?”

Burke: ,,Gospodin nam je zajamčio kao što je zajamčio svetom Petru u Evanđelju da vrata paklena neće nadvladati. Non praevalebunt, kažemo na latinskome. Neće odnijeti pobjedu nad Crkvom.”