Dan 23i

 

30 DANA MOLITVE – 30 DANA ZAHVALNOSTI

DAN 23.

ZAHVALIMO BOGU ZA SVOJ ŽIVOT

 

Bog je život. On daje život.

On je zrak kojeg dišemo. On je onaj koji čini da krv kola našim žilama.

Zahvalimo mu što nas je satkao u majčinoj utrobi.

Zahvalimo mu što smo Njegov ručni rad, stvoreni u Kristu Isusu kako bismo živjeli život koji časti Njega, Tvorca.

Slavimo ga zbog milosti Njegove koja naš život s Njim u vječnosti čini mogućim.

Zamolimo ga da nam pomogne biti dokaz Njegove ljubavi i da idemo u ovaj mračan i beživotan svijet i da tamo sjajimo svjetlom Njegove ljubavi.

 

Uzmi Bibliju… pročitaj… promisli… Psalam 27, 4; Psalam 139, 13-16; Ivan 6, 47; Efežanima 2, 10;