budi i ti dio akcije

 

Službena pjesma za “40 dana za život – Hrvatska”

 

 

40 dana za život – Hvala ti (Psalam 139)

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_KDXS2lUvSI