VIA CRUCIS BREVISSIMA

Na križ nas nisu htjeli osuditi,

jer ga nosimo od rođenja,

al’ šutnju su nam mogli dosuditi

morskih dubina.

Od naših se uzdaha još i danas ljulja

plava površina.

Zagreb, 1978.

Rajmund Kupareo, Korizmene elegije
“Međaši Muke”