POSLJEDICE ZA MNOGE NARAŠTAJE Konvencija uvodi čitavu civilizaciju u »civilizacijsku traumu«

Prof. dr. Goran Dodig, predsjednik Demokršćanske stranke, u povodu rasprave o Istanbulskoj konvenciji i njezinu ratificiranju u Hrvatskom saboru napominje da prihvaćanje ili odbijanje njezine ratifikacije ne bi bilo dobro rabiti u sveopćem obračunu političkih istomišljenika. Za to, smatra, postoji najmanje nekoliko krupnih razloga, koje je izdvojio za Glas Koncila.
——————————————————————————————————————————————————————————-
»Riječ je o pokušaju mijenjanja prirodnih zakona, na kojima počiva život na planetu. Riječ je o podmukloj podvali, da se pod zaštitom slabijih nametne neznanstvena rodna ideologija u svakodnevni život«, misli su dr. Mihovila Biočića.
——————————————————————————————————————————————————————————-

»Prvo, u hijerarhiji političke odgovornosti ni jedna tema, ni jedan problem pojedinačno gledajući, nisu važniji od odgovornosti prema narodu i državi kao cjelini. Drugo, iz različitih političkih pozicija i političkoga statusa proizlazi i ta odgovornost, što znači da su hrvatski državljani na izborima tu odgovornost prenijeli u konkretnom slučaju na zastupnike u Hrvatskom saboru. Jasno, opravdane su zamjerke da ne bi bili glasovali za neke ljude ili opcije da su znali da će se stvarati njima neprihvatljive koalicije. Nažalost to je sada stvarnost. To je jedan od razloga, uz specifičnost samoga problema o kojem govorimo, koji je duboko svjetonazorski i identitetski, a nikako dnevnopolitički, pa ga u tom slučaju pri glasovanju treba personalizirati i nipošto ga staviti u okvir stranačke dnevne politike ili pak općega davanja povjerenja Vladi. To više što se na taj način Hrvatska legitimira kao suverena država, a hrvatsko društvo kao misleće i demokratski spremno i zrelo raspravljati o najsloženijim pitanjima i donositi odluke na visoko demokratskim standardima. Treće, kaos koji može nastati sveopćom svađom smatram mnogo gorim rješenjem od trezvene i argumentirane rasprave pa neka svatko glasuje o tome po svojoj savjesti. To sve gledam i u kontekstu korizme, smisla mira, žrtve, odricanja, a posebno odricanja od osjećaja vlastite nepogrješivosti. Takvo stajalište smatram pobjedom svih hrvatskih državljana, pobjedom slobode i demokracije.« Dr. Dodig izrekao je i svoje stajalište o konvenciji: »Napisana je na zbunjujući način, vrlo je manipulativna, štetna i za žene i za muškarce, za djecu posebno, uvodi čitavu civilizaciju u ‘civilizacijsku traumu’ s vrlo ozbiljnim posljedicama.«

Američki pedijatri srušili rodnu ideologiju

O Istanbulskoj konvenciji pristao je za Glas Koncila očitovati se i prof. dr. Mihovil Biočić. »Davno je počelo mijenjanje vrijednosti temelja europske civilizacije, kada su nevidljive sile uspjele istrgnuti rečenicu o kršćanskim europskim korijenima iz dokumenata Europske unije. Iznenađeni, pitali smo se što slijedi i koji će svjetonazor ili ideologija nadomjestiti i preuzeti našu europsku civilizaciju. Rodna teorija dolazi još od Engelsa i Marcusea. Davno je planirana, davno smišljena, godinama se oprezno ubacivala u dokumente i literaturu, pa u zakone. A što je to nego novi komunizam? I konačno su maske pale agresivnom promidžbom uvođenja tzv. rodne ideologije, u tzv. Istanbulskoj konvenciji, pod krinkom zaštite žena od nasilja. Priroda i način promidžbe podsjeća na neke dogme, koje su jedino isključivo progresivne, ispravne, koje ‘nemaju alternativu’ (Bernardić), što jako podsjeća na totalitarne sustave. U to se uklapaju različita etiketiranja onih s drugačijim mišljenjima, pa su oni: konzervativci, zaostali, ognjištari, katolibani, ‘jurišnici konzervativne revolucije’ (Bajruši)… U javnom prostoru osjeća se repriza ponovnih napada na Crkvu, ali i na znanost, koja sada smeta jer je ne mogu privesti svojim ciljevima. Tako je Američko udruženje pedijatara izdalo dokument kojim ruši rodnu ideologiju te dječju transseksualnost, a njegovo se istraživanje isključivo bavi znanstvenim i biološkim podatcima uz napomenu da ideologija ni po čemu ne pripada znanstvenomu sadržaju.«

»Kad nam tako besramno u oči lažu…«

Dr. Biočić nastavlja: »U demokraciji treba poštovati i drugačija mišljenja, ali nije to tako davno bilo kada smo morali bespogovorno slušati što je govorila i propisivala vlast, osobito visoki ‘rukovodioci’, predstavnici partije… Mnogo smo mladosti žrtvovali da bismo danas mogli reći bilo kojemu predstavniku vlasti: ‘Ne, vi ne govorite istinu!’ Koliko je bahatosti potrebno za gledati u oči javnosti i namjerno ne govoriti istinu, tj. lagati! Politika, dužnost koju obnašaju, trebali bi biti časni, odgovorni i za opće dobro. Opravdano je pitati se što su nam još zatajili kad nam tako besramno u oči lažu. Pritom nije riječ, a to se hoće prikazati, o ‘lijevim’ i ‘desnim’ svjetonazorima. Riječ je o pokušaju mijenjanja prirodnih zakona, na kojima počiva život na planetu. Riječ je o podmukloj podvali, da se pod zaštitom slabijih nametne neznanstvena rodna ideologija u svakodnevni život.«

——————————————————————————————————————————————————————————-

Zar je GREVIO iznad Ustava?
»Napisana je na zbunjujući način, vrlo je manipulativna, štetna i za žene i za muškarce, za djecu posebno, uvodi čitavu civilizaciju u ‘civilizacijsku traumu’ s vrlo ozbiljnim posljedicama«, kazao je dr. Goran Dodig o Istanbulskoj konvenciji.
——————————————————————————————————————————————————————————-

Dr. Biočić je upozorio da su države koje ratificiraju Konvenciju podložne kontroli međunarodne skupine pod imenom GREVIO, koja nadzire provedbu Konvencije, napose na području državnih javnih politika (školstvo, mediji, antidiskriminacijska politika…). »GREVIO (poglavlje IX. Konvencije) sastoji se od učenih, predanih i iskusnih zagovornica rodne ideologije, a Konvencija ima status međunarodnoga ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona. Države koje ju ratificiraju trebaju svoje ostale zakone podrediti i prilagoditi zahtjevima Konvencije. Dakle nadzorno tijelo GREVIO bilo bi iznad Ustava RH… Nekima je jasno da moćne sile iz sjene pokušavaju uništiti temelje kršćanske civilizacije i čitave narode, uništavajući obitelj kao temeljnu stanicu svakoga društva. Osim brojnih pojedinaca dobro raspoređenih u društvu, nemaju narod iza sebe. (…) Ako tvrde suprotno, neka raspišu referendum. Međutim oni znaju da je to rizično jer su, unatoč bjesomučnoj kampanji, izgubili na referendumu o ustavnoj definiciji braka. Tada se pokazalo da kada su temeljne vrijednosti u pitanju, ne postoje ni lijevi ni desni, nego samo ljudi koji vole svoj dom, svoju djecu i obitelj, svoj kršćanski svjetonazor, tradiciju i domovinu.

Medicinska znanost ne poznaje postojanje roda, nego samo ženskoga i muškoga spola u čovjeka. Ljudska seksualnost funkcionira kao binarno biološko i objektivno svojstvo. Geni XY i XX genetska su obilježja zdravoga stanja, a ne nekoga poremećaja. Na toj činjenici opstalo je čovječanstvo. Grješke u genomu s fenotipskim posljedicama izrazito su rijetke i to pripada području liječenja.«

Ugroženo je pravo roditelja

»U konvenciji se kao međunarodnom dokumentu prvi put definira termin ‘roda’ (a u tekstu se spominje u 24 navrata). Ta definicija roda tvrdi da je rod društveni konstrukt i varijabla koja je neovisna o spolu i biološkoj stvarnosti. U čl. 4. vidi se odvojenost spola i roda, što implicira da se čovjek rađa kao neutralno biće, koje kasnije može odabrati hoće li biti muškarac ili žena ili neki drugi od brojnih »rodova« (homo, gay, lesbijan, Queer, trans, incesty, animal, pedo…). Također među moguće temelje diskriminacije stavlja pojmove poput ‘roda’, ‘rodnoga identiteta’ i ‘seksualne orijentacije’, koji ne postoje u Ustavu RH. Konvencija obvezuje stranke potpisnice da kulturu, običaje, vjeru i tradiciju, u mjeri u kojoj se razlikuju od načela i tumačenja te konvencije, trebaju podčiniti ciljevima Konvencije.

Čl. 12. st. 1. traži iskorjenjivanje svih ‘predrasuda, običaja i tradicija’ koje se temelje na stereotipnim ulogama žena i muškaraca. Čl. 14. st. 1. zahtijeva od stranaka potpisnica da uključe pitanje ‘roda’ i ‘nestereotipnih rodnih uloga’ u redoviti nastavni plan i program, i to na svim razinama obrazovanja. Dakle djecu bi se kroz medijske programe, dječje vrtiće i škole podučavalo da npr. dječaci mogu po ‘rodu’ biti djevojčice, djevojčice po ‘rodu’ dječaci i sl. To ugrožava i pravo roditelja da budu primarni odgojitelji svoje djece jer jednom kada se Konvencija ratificira, dogma o odvojenosti spola i roda postat će obvezujuća. Trebalo bi mnogo prostora za nabrajanje svih posljedica te nakazne i za hrvatski narod zločinačke konvencije. Mi stariji dobro se sjećamo komunističkoga ‘verbalnoga delikta’, koji će ratifikacijom Konvencije zamijeniti ‘govor mržnje’, a kazne i proganjanja bit će svakodnevna realnost. Ratifikacija Istanbulske konvencije pokazat će koji će zastupnici biti dosljedni svojim europskim kršćanskim izvorima, a koji će zaboraviti obiteljska gnijezda iz kojih su niknuli. Možda će najviše biti krivi oni koji vide, a ne dižu glas za svoju obitelj, tradiciju i svoje kršćanske vrijednosti. Kažu da je Martin Luther King rekao da se ‘ne boji zloće zločestih, nego šutnje mudrih’.«