www.quovadiscroatia.com 23 04 2015.

 

“Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.” (Ef 6, 10-12).

 

Prva velika strategija oca laži je zapravo stara koliko i sam Edenski vrt. Želi nas jednostavno uvjeriti da nam Bog nije potreban (Post 3: 5-6), niti nam je potrebna njegova snaga i moć (Ef 6,10.).

U moderno vrijeme, možemo se tome osvjedočiti prateći učinkovite kampanje militantnih sekularista koji traže da se demitologizira naša vjera, odnosno potpuno odbaci nadnaravna Božja moć. Kad nas vrag uvjerava da ga možemo osporiti vlastitim prirodnim moćima, ili jednostavno poričemo da on uopće postoji, onda nas je odsjekao od jedine prave moći koja ga je sposobna pobijediti: Božje nadnaravne milosti.

Sve se više suočavamo sa modernom “sekulariziranom” verzijom religije koja se reducira na neku vrstu psihoterapije za samoostvarenje. Nažalost, ova sekularna verzija religije je postala toliko rasprostranjena da većina ljudi počne kolutati očima na sam spomen Božje nadnaravne milosti kao nužnog izvora snage u našem životu. Sveti Petar nas opominje da budemo fortes in fide, jaki u vjeri, jer đavao kao ričući lav kruži okolo, tražeći koga da proždre (1 Pt 5, 8-9). Lavovi promatraju stado kako bi procijenili koji plijen je najslabiji i koji  je najlakše napasti. Nakon što se odvojimo od Boga i Njegove nadnaravne milosti, postajemo nemoći u obrani od ove đavolje tehnike.

Naši preci i svi sveci znali su sve o ovoj nadnaravnoj moći i sili, te da u stanju milosti imamo oklop Božji koji je dragocjen i treba ga čuvati po svaku cijenu. Sveto pismo gleda na božanski život u Bogu (stanju milosti) kao “skriveno blago” i “dragocjeni biser” (Mt 13, 44-46).

U svojoj molitvi predanja, sveti Ignatie Loyola identificira to kao jedino smisleno blago:

“Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet,
moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem.
Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine, sve to vraćam;
sve je Tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen.

 izvor: http://www.onepeterfive.com/making-confession-more-available/