www.quovadiscroatia.com 09 08 2015.

 

Biskup Vitus Huonder iz Chura (Švicarska) održao je krajem srpnja govor skupini vjernih njemačkih katolika (da, i oni postoje) na temu braka, seksualnosti i obitelji pod nazivom “Brak: dar, sakrament i misija” (Die Ehe: Die Ehe, Sakrament und Auftrag). U svom govoru, dobri biskup citirao je nekoliko relevantnih odlomka iz Svetog pisma, uključujući sljedeće:

“Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.” (Lev 18, 22)

“Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.” (Lev 20, 13)

Biskup Huonder je nadalje opisao kako ti odlomci utječu na kršćansko shvaćanje spolnog morala. Pa prenosimo:

Ova dva odlomka, s nekoliko drugih u Svetom pismu – osobito u knjizi Levitskog zakonika – upućuju na božanski poredak koji regulira naše razumijevanje seksualnosti. U ovom slučaju se radi o istospolnom činu. Navedeni odlomci bi sami po sebi trebali biti dovoljni da se odgovori na pitanje o homoseksualnosti iz perspektive naše vjere. Njihov čin itekako ima posljedice na definiciju braka i obitelj. Nema različitih modela za brak i obitelj. Čak i govoriti o tome je već napad na Stvoritelja, kao i na Spasitelja i Posvetitelja, to jest na Trojstvenog Boga. Pastoral se mora usmjeriti prema božanskom poretku. Poslanje, poduzeto s naumom spasenja duša, to jest, pastoralnom ljubavlju – i u suprotnosti s čistim humanizmom – jest osloboditi čovječanstvo od stanja pale prirode i uzdići ga na život djece svjetlosti (Ef 5, 8). Vjera je svima, čak i onima s homoseksualnim tendencijama, izvor utjehe i može dovesti do promjene takvog usmjerenja, do svladavanja seksualnih poriva, te na uređenje vlastitog života prema božanskim zapovijedima.

Kao što se moglo i očekivati, progresivni elementi u Crkvi nisu bili zadovoljni izjavama biskupa Huondera. Gotovo na znak, Twitter je eksplodirao s užasnim napadima na njega. Teolozi su se osjetili pozvani odgovoriti. Ali ono najgore je stiglo od njegove braće biskupa.

7. kolovoza predsjednik Švicarske biskupske konferencije, biskup Markus Büchel, objavio je javno pismo svim suradnicima zaposlenima u pastoralnom radu, braneći homoseksualne parove.

U svojoj izjavi, švicarski biskup kaže:

Za promicanje dobra u osobi, manje je presudno ima li netko hetero ili homoseksualne sklonosti; umjesto toga, presudan je odgovoran pristup prema seksualnosti i svim ostalim dimenzijama jednog odnosa (kao što su pažnja, briga, poštovanje ili vjernost ). Ovdje nam je dopušteno, kao vjernim katolicima, imati vjeru u savjest svakog pojedinca. Radujmo se svakom odnosu u kojem partneri prihvaćaju jedan drugoga kao ravnopravno, vrijedno, ljubljeno dijete Božje i poštujući dostojanstvo drugih promoviraju dobrobit svih osoba!

Kao da ovo nije bilo dovoljno, sada su se stvari podigle na novu razinu.

Švicarska aktivistička skupina Ružičasti Križ je najavila podnošenje kaznene prijave protiv biskupa Huondera zbog govora mržnje, po Kaznenom zakonu, Članak 259.: Javno poticanje na činjenje kaznenog djela ili čin nasilja. Drugim riječima, citirajući Levitski zakonik, biskup Huonder navodno je odobrio ubijanje homoseksualaca, i neizravno poticao druge na to. Ako ga proglase krivim, biskup može dobiti do tri godine zatvora.

Slučaj je, zasad, neozbiljan i bez pravne osnove. No, čak i ako ovaj slučaj ne uspije, već možemo zamisliti dan kada će citiranje određenih dijelova Svetog pisma biti klasificirano kao govor mržnje.

Izvor

http://theradicalcatholic.blogspot.com/2015/08/swiss-bishop-to-be-charged-with-public.html