www.nacija.hr 10 07 2015.

 

Uvijek sam se divio ljudima koji su na put kretali s malo prtljage.

Zavidio sam im, jer ja imam običaj, naviku, nositi sa sobom, i to neovisno o dužni putovanja, sve živo i neživo.

A to nije dobro.

 

pročitaj više:  http://nacija.hr/2015/07/10/suvisna-prtljaga/