www.nacija.hr 08 11 2015.

 

Davanje bez ostatka.

Davanje bez računice.

Davanje bez kraja.

To je nešto najteže u životu.

I udovičino je davanje baš to. Nije ovdje riječ o dva novčića.

Riječ je o davanju. Davanju Bogu onoga čega nam se je najteže odreći.

I baš u takvom trenutku Isus nam govori da smo najviše blagoslovljeni i da smo mu najbliže.

Najbliže Njemu i životu kojeg nam je namijenio.

„Blago onima koji se osjećaju kao da su na samom kraju konopca, jer tada su Kristu najbliže.“

 

http://nacija.hr/2015/11/07/dva-posljednja-novcica/