www.nacija.hr 06 06 2015

 

Sve dok ne shvatimo da je korijen svih ovih zala demonski

vjetrovi zla uznemiravati će naše duše.

Sve dok ne shvatimo protiv koga nam se je boriti mi ćemo biti – plijen jakoga.

http://nacija.hr/2015/06/05/vezivanje-jakoga/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::