ŠTO TI IMAŠ S NAMA?

Marko 1:21-28

Isus izgoni nečistog duha

Dakle, kada Božji neprijatelj ovdje kaže: “Što ti imaš s nama?”, nečisti duh vrlo dobro poznaje Isusa, i ide toliko daleko pa kaže: “Znam da si ti Svetac Božji”. Duh također zna da Isus ima moć uništiti ga.

I logično pitanje koje će ostati bez odgovora u ovoj sekvenci i u ovom životu je: „Ako Bog može uništiti zlo, što čak i njegov neprijatelj zna da može, zašto dopušta da zlo preživi, ​​a neki bi čak mogli tvrditi da dopušta zlu da napreduje? Pa se vratimo na “Ostavite nas na miru. Što ti imaš s nama?”.

Nije li to pitanje koje ljudi koji su daleko od Boga postavljaju i danas?

………………………………………………………………………………………………………….

Tko si ti da mi sudiš?

Nemojte mi reći da živim u grijehu.

Ne primjenjuj svoj moral na mene.

Samo me pusti da živim kako ja hoću.

Treba držati svoju vjeru u crkvi.

Gledaj svoja posla.

Odvojenost crkve i države, obavezno!

………………………………………………………………………………………………………….

“Što ti imaš sa mnom Isuse iz Nazareta?”

A ni crkva nije imuna:

Ne pričaj toliko o pobačaju.

Sve su vjere jednako legitiman put do Boga.

………………………………………………………………………………………………………….

Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nečisti ga duh baci u grč, povika iza glasa i izađe iz njega.

Isusov odgovor kada prekorava nečistog duha i oslobađa čovjeka je da je sve što utječe na ljude njegova stvar. U ovom životu, On je zabrinut za svaki teret koji vas pritišće. On je zabrinut za vašu dobrobit. Zabrinut je kako se odnosimo jedni prema drugima. Zabrinut je za siromašne. Zabrinut je za one u zatvoru. Njegov posao su ljudi.

Isus kaže u Mateju 11, 28-30: “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”

U Kristu se uvijek radi o ljudima.

Svi su bili zaprepašteni, pa su počeli pitati jedni druge: “Što je ovo? Novo učenje s autoritetom! On zapovijeda čak i nečistim duhovima, i oni mu se pokoravaju.”

 Odmah se glas o njemu proširio po svoj okolici Galileje.

A ljudi to nisu razumjeli. Naravno, glas se proširio, u sljedećih nekoliko stihova Isus iscjeljuje Petrovu punicu, a onda mnoštvo počinje dovoditi ljude k njemu na iscjeljenje. Prvo poglavlje Evanđelja po Marku završava Isusovim izlječenjem gubavca i govori gubavcu da nikome ne kaže.

Ali njegova cijela služba od 3 i pol godine bi prošla, a oni to još uvijek ne bi u potpunosti shvatili, jer se nisu mogli nositi s istinom. Nisu bili spremni za istinu. U Getsemanskom vrtu, kada su došli da ga uhite, Petar je izvukao mač da zaštiti Isusa kao da Isus treba bilo kakvu zaštitu. Nisu razumjeli Isusa i još nisu razumjeli tko su u Isusu.

Bilo je to novo učenje. I to je bilo posljednje novo učenje. Od tada nema novog učenja niti će ikada biti potrebno novo učenje. Konačno učenje i konačni autoritet je ovo:

Rimljanima 3,23 – „Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja.“

Rimljanima 6,23 – „Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.“

Rimljanima 5,8 – „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.“

Rimljanima 10,13 – „Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.“

Rimljanima 10,9 – “… Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.”