Stanje računa

 

„Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti

da primimo milosrđe i milost nađemo

za pomoć u pravi čas!“

(Hebrejima 4,16)

 

U zimu 2009. veliki putnički zrakoplov prinudno je sletio u rijeku Hudson u NYC. Pilot, kapetan Chesley Sullenberger, koji je sigurno spustio zrakoplov, bez žrtava, bio je kasnije upitan o tim trenutcima u zraku kada se je suočio s odlukom života ili smrti.

„Jedan način kako gledati na ovo“, rekao je, „jest da sam ja kroz 42 godine činio male, redovite  depozite u ovu banku iskustva, naobrazbe i treninga. I toga dana polog je bio dovoljno velik, pa sam mogao obaviti jako veliko podizanje s računa.“

Većina nas će se u nekim danima svojega života suočiti sa krizom. Možda će to biti gubitak zaposlenja ili rezultat liječničkog pregleda, ili gubitak dragog člana obitelji, ili prijatelja. I baš u tim trenutcima moramo duboko zagrabiti u depozite na našem duhovnom bankarskom računu.

I što bismo mogli zateći tamo?

Ako smo živjeli u dubokoj vezi s Bogom, onda smo obavljali redovite „depozite“ vjere. Iskusili smo Njegovu milost.

„Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.“ (Kor 8,9)

„Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.“ (Efe 2,4-7).

Mi vjerujemo obećanju u Bibliji da je Bog pravedan i vjeran.

„On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan.“ (Pon zakon 32,4)

„Da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama.“ (Sol 3,3)

Božja ljubav i milost na raspolaganju su kada Njegova djeca trebaju obaviti „podizanje“.

„Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.“ (Psalam 9,19)

Velika je vjernost tvoja, o Gospodine Bože!

Svakog dana vidim kako se skrbiš o meni i kako mi pokazuješ milost svoju. Hvala Ti.

 

 Sjećanje na Božju vjernost u prošlosti jača nas za budućnost.