sa FB

 

Hoću da se susretneš sa sobom samim. Sa svim onim istinama koje su ti se dogodile u životu. Tata je bio alkoholičar i tukao tvoju mamu. Bio si u ratu. Bio si u logoru. Zlostavljali su te. Silovali su te. Ponižavali su te. Tukli su te. Ismijavali su te. Što god da ti se dogodilo, hoću da se susretneš s istinom svoga života.

Nemojte potiskivati bol.

Nemojte gutati patnju životnu.

Osvijestite sve što vam se dogodilo. Tragediju koju ste doživjeli…

Ili, ovisnik sam. U strahu sam. Imam psihozu. Bolujem od raka. Imam epilepsiju, sarkom. Što god da jesam, što god da mi se dogodilo, što god da je stvarnost moga života – hoću da se s time susretnete, da pogledate istini u oči. Kako možemo krenuti naprijed u nešto novo, ako ne priznajemo ono što sada jest?

Nemojte se bojati istine svoga života…

Sami, ali ne usamljeni

… Hoću da shvatiš da si sam. Svi smo mi sami. Svi. Jednoga dana, a taj dan će doći brzo, umrijet ćeš. Krist nas poziva da razmišljamo o trenutku svoje smrti. Nitko neće za tebe proći taj put. Sam ćeš ga proći. Napustit ćeš sve, i muža, i ženu, i djecu, i kuće i imanje, i časti, i titule i novac, i vlastito tijelo. Rodit ćeš se nanovo. Umrijet ćeš. Fundamentalno, svi smo mi sami.

Ne usamljeni, nego sami.

I Isus je odlazio na osamu da sa svojim Ocem Nebeskim bude na miru. To nije usamljenost kao osjećaj napuštenosti, rezignacije, nego je to stanje gdje si sam sa sobom i s onim što imaš, a to je Bog. Ili ga imaš, ili si ga negdje zatomio, izgubio. Sam si, to je istina, ali nisi usamljen jer je Bog u tebi…

Zapovijedi ljubavi

Isus je donio dvije zapovijedi ljubavi: “Ljubi Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim bićem svojim. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.”

Pogledajte majku Terezu. Osušila se k’o svijeća iz ljubavi.

Što mislite, da i ona nije griješila?

Pa bila je samo čovjek. Ali je živjela, ljubila je, dala je sebe, izgorjela je iz ljubavi, iz darivanja.

Nemojte se bojati ljubiti!

Nemojte se bojati živjeti!

Radujte se, veselite se životu!

Ljubite i ne tražite ništa zauzvrat!

Ni On na križu nije tražio ništa zauzvrat.