NA STARO LJETO, 2013.

 

Svršeni su računi ove godine. 

Bila je crna po nas Hrvate. Dobrote ne doživismo nikakove, zla i premnogo … 

Ne samo ljudi, ne samo Mađari i Austrijanci, i narav se protiv nas urotila, na nas biedne Hrvate. 

Hoće li bolje biti?

Mora jedanput, ta gore ne može biti nego što je sada.

Da se ta crna godina i ljuto završi, padala je danas u Zagrebu tuča.

Vrieme je toplo, vlažno kao u proljeće, sniegu ni traga. 

Mi stojimo moralno i materijalno u blatu.

„Hoće li Bog tom biednom narodu ikada pomoći?“ upitah se često za ovih zadnjih dana godine.

Čovjek gotovo da sdvoji, toliko se pojavilo kod nas kukavica, toliko ništarija i propalica.

Toliko ima lopovštine da te groza hvata. 

Poštenje, dosljednost, karakter, dan danas su kod nas gotovo suvišna pojava.

 

Na staro ljeto, 1880.

 August Šenoa