Max Lucado 30 05 2016

 

U Jeremiji Bog kaže: »Gle, ja sam Jahve, Bog svakoga tijela! Meni ništa nije nemoguće! (32,27)

Mi trebamo čuti da je Bog onaj koji sve kontrolira. Mi trebamo čuti da ništa nije gotovo sve dok On ne kaže da je gotovo. Mi trebamo čuti da životne nevolje i tragedije nisu razlog zbog kojeg bi mi trebali iskakati iz broda.

Corrie ten Boom je uobičavala govoriti: “Kada vlak prolazi kroz tunel i sve postaje mračno, iskačete li iz vlaka? Naravno da ne iskačete. Sjedite mirno i vjerujete vlakovođi da će vas provesti do kraja.”

Kako se nositi sa obeshrabrenjem? Koji je lijek za razočaranje?

Vratite se i pročitajte priču o Bogu. Čitajte je neprestano. Sjetite se da vi niste prva osoba koja je plakala. I da niste prva osoba kojoj je trebala pomoć. Čitajte priču i sjetite se da je to vaša priča.