Max Lucado 29 03 2017

 

Jednog je jutra moj prijatelj Roy sjedio na klupi u parku, kad je ugledao dječaka koji se muči doći do školskog autobusa, koji se je zaustavio neki metar podalje od njega. Dječak je bio je nagnut prema dolje, užurbano pokušavajući razvezati zapetljane uzice na tenisicama.

I odjednom … bilo je prekasno … vrata na autobusu se zatvorila. Dječak je pao na stražnjicu i uzdahnuo. I onda je ugledao Roya. Suznih očiju promatrao je čovjeka na klupi i upitao ga: “Razvezujete li vi čvorove?”

Isus voli takve molbe. Život nam se zamrsi. Ljudi zabrljaju. Mi nikad ne prestajemo gledati prema nebu govoreći: “Pomozi!”

Isus ima načina kako se pojaviti u takvim trenutcima.

Petrova prazna lađa.

Nikodemovo prazno srce.

Matej carinik bez prijatelja.

I pogledaj tko se je pojavio?

Isus, naš Spasitelj!

I mi ga pitamo: “Razvezuješ li ti Isuse čvorove?”

Njegov odgovor je “Da!”