Max Lucado 14 04 2017

 

Najpoznatiji put na svijetu je Via Dolorosa, “Put suza”.

Prema tradiciji to je put kojim je Isus išao od Pilatove palače do Kalvarije. Put je obilježen postajama koje kršćani koriste za pobožnost Križnog puta – svaka postaja podsjeća na događaje sa posljednjeg Kristovog putovanja. Nitko točno ne zna koji je put Isus slijedio tog petka. Ali znamo gdje je put započeo.

Na nebu. Isus je započeo svoje putovanje napustivši svoj dom u potrazi za nama.

Biblija ima naziv za ovu njegovu zadaću: POMIRENJE.

“Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja.” (2. Korinćanima 5, 19).

Pomirenje sašiva rasparano, poništava pobunu i ponovno raspiruje ohladnjelu strast. Pomirenje dodiruje rame zalutaloga i vraća ga na put kući. Put do križa točno nam govori koliko će daleko Bog ići kako bi nas dozvao da se vratimo natrag.