Kruh naš svagdašnji 29 06

 

“Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.” (2. Korinćanima 5,17)

Chris Baker je umjetnik tetovaže koji preoblikuje simbole boli i ropstva u umjetnička djela. Mnogi od njegovih klijenata su bivši članovi bandi i žrtve trgovine ljudima, koji su bili obilježeni nadimcima, simbolima ili kodnim oznakama. Chris preoblikuje sve to u lijepu umjetnost tetovirajući preko njih nove slike.

Isus čini za dušu ono što Chris Baker čini za kožu. On nas uzima onakve kakvi smo i preoblikuje nas. Biblija kaže: “Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!” (2. Korinćanima 5,17)

Prije nego što upoznamo Krista mi slijedimo svoje želje tamo kamo nas one vode i to se odražava na naš način života. Kada se pokajemo, i kada počnemo hodati s Kistom, strasti i zamke, koje su nekad dominirale našim životima, postaju “stari život”…

“Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega. koji blijedi kako se mi preobražavamo.” (1. Korinćanima 6,9-11)

…koji blijedi kako se mi preobražavamo. (“A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu.” – 2. Korinćanima 5,18)

Ipak, živjeti kao “nova osoba” nije uvijek lagano. Potrebno je vrijeme za osloboditi se starih navika. Znamo se dugo boriti s idejama na kojima se je temeljio naš stari način života. Ipak, tijekom vremena, Duh Sveti djeluje u nama, davajući nam unutarnju snagu i razumijevanje Kristove ljubavi.

Kao Božja lijepa nova stvorenja slobodni smo ostaviti prošlost iza sebe.

Isuse, hvala ti za snagu Tvoje smrti i uskrsnuća. 
Tvoja pobjeda nad grijehom znači da i meni moože biti oprošteno i da i ja mogu uživati novi život u Tebi.

Za uživati u budućnosti, prihvatimo Božji oprost naše prošlosti.