Kruh naš svagdašnji 23 01 2017

 

“A Bog vas može obilato obdariti… darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo.” (2. Korinćanima 9,8)

 

Zamislite da odlazite na put bez prtljage.

Bez osnovnih potrepština. Bez dodatne odjeće.

Bez novca i kreditnih kartica.

Zvuči nepametno i zastrašujuće, zar ne?

Ali baš je to Isus rekao dvanaestorici učenika neka tako postupe kada ih je poslao na njihovu prvu misiju, da propovijedaju i iscjeljuju.

“I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.” (Marko 8,9)

Ipak, kasnije kad ih bude pripremao za njihovu službu, nakon njegovog odlaska, Isus će učenicima reći: “No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač.” (Luka 22,36).

Dakle, što je ovdje poanta?

U vjeri da će se Bog pobrinuti za ono što nam treba.

Kada se Isus referira na onaj njihov prvi odlazak, On pita učenike: “Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?« Oni odgovore: »Ništa.« (35).

Učenici su imali sve što im je trebalo za obaviti ono za što ih je Bog pozvao činiti. Bog je bio u stanju dati im moć kojom će obaviti njegovu zadaću (Marko 6,7).

Vjerujemo li mi Bogu da će nas opskrbiti s onim što nama treba?

Imajmo vjere da će nam Bog podariti ono što trebamo da bismo obavili ono što on od nas traži.

…………………………………………………………………………………

Ti si dobar Gospodine i sve što Ti činiš dobro je.

Pomozi nam u našim nastojanjima, u molitvi, u životu i u vjeri u Tebe.

…………………………………………………………………………………

Božja volja, ostvarena na Božji način, nikada ne će ostati bez Božje potpore.

…………………………………………………………………………………