Kruh naš svagdašnji 11 10 17

 

Sjećam se jednog srednjoškolskog sata algebre. Sjedio sam i zurio u svoju zadaću kao da je bila napisana na kineskom jeziku. I to na mandarinskom. Srećom, imao sam strpljivog učitelja. Uz zadaću je prikačio ceduljicu, na kojoj je pisalo: „Ako ne možeš riješiti problem, dođi k meni i ja ću ti pomoći.“ Dovukao sam se iz klupe do njegovog stola. I podsjetio sam ga: „Sjećate se kako ste obećali da ćete pomoći?“

Dakle, ja sam još uvijek imao problem ali sam povjerio svoj problem onome koji je znao kako ga riješiti.

Starozavjetni prorok Izaija kaže: „O, vi koji podsjećate Jahvu, vama nema počinka! I ne dajte mu mira…“ (Izaija 62, 6-7).

Bog vas poziva – da, zapovijeda vam – da ga podsjećate na Njegova obećanja. Pronađite obećanje koje odgovara vašem problemu i izgradite molitvu oko njega!

 

Te molitve vjere diraju srce Božje i čuda se događaju!