Kruh naš svagdašnji 10 10 17

 

„Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena.2 (Otkrivenje 3, 2)

Tijekom godina, kada sam često putovao i noćio svake večeri u različitim gradovima, uvijek bih, po dolasku u hotel, dogovarao poziva za buđenje. Uz osobni alarm, trebala mi je zvonjava telefona koja će mi pomoći ujutro ustati iz postelje i pokrenuti se.

Knjiga Otkrivenja sadrži duhovni poziv za buđenje u pismima apostola Ivana upućeno sedam crkava u Aziji.

Crkvi u Sardu on piše ovu poruku od Isusa samoga: „ Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena.“ (Otkrivenje 3, 1-2)

Usred svog tog duhovnog umora mi možda propustimo primijetiti letargiju koja se uvlači u naš odnos s Bogom. Ali Bog nam govori da se „spomenemo … što smo primili i čuli; da to čuvamo i da se – obratimo.“

Mnogi ljudi vide da im raspoređivanje dijela svojega vremena, svakog jutra, za čitanje Biblije i razgovor s Gospodinom u molitvi, pomaže ostati duhovno budnima. Nije to posao nego je to radost provesti vrijeme s Isusom i znati da nas On pripravlja za sve ono što stoji pred nama toga dana.

Gospodine, učini da ga danas čujemo i odgovorimo na tvoj poziv za buđenje.

Provoditi vrijeme s Isusom je radost!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poziv Kristovim sljedbenicima da budu DUHOVNO BUDNI odzvanja kroz čitavi Novi Zavjet. Pozaspalim učenicima, Isus govori: Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.« (Matej 26, 41). Petra upozorava: »Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera.« (Luka 22, 31-34) – „Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.“ (1 Petrova 5, 8-9).

Nas se podsjeća: „Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim… Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.“ (Efežanima 6, 11, 13) i da ostanemo postojani u istini Evanđelja: „Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti.“ (14).

„Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi.“ (Psalam 37, 31)

„Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć.“ (Psalam 1, 2)

Kako vi ostajete DUHOVNO BUDNI?

(Sim Kay Tee)