http://katoliksdnakace.blogspot.com 18 03 2015

 

Četiri reformatora našla su se ispod drveta. Svi su se složiti da je svijet potrebno promijeniti.

 

“Moramo ukinuti vlasništvo”, rekao je prvi.

“Moramo ukinuti brak”, rekao je drugi.

“Moramo ukinuti Boga”, rekao je treći.

“Volio bih kada bi mogli ukinuti rad”, rekao je četvrti.

 

“Moramo se pozabaviti praktičnim stvarima”rekao je prvi.

“Prva stvar je svesti sve ljude na istu razinu.”

 

“Prva stvar je”, rekao je drugi, “dati slobodu spolovima.”

“Prva stvar je”, rekao je treći “pronaći način kako to postići.”

“Prva stvar je”, rekao je prvi, “ukinuti Bibliju.”

“Prva stvar je”, rekao je drugi, “ukinuti zakone.”

 “Prva stvar je”, rekao je treći,“ukinuti čovječanstvo.”