emisija UVIJEK NEDJELJOM na FACEBOOKU

Emisija „Uvijek Nedjeljom“ je na Facebook-u.

https://www.facebook.com/pages/Uvijek-nedjeljom/397279643749566

 

Sva vaša razmišljanja, komentari, pohvale, kritike, prijedlozi … više su nego dobrodošli.

Ali prije svega naša je životna zadaća širiti Riječ Božju.

 

„Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime,

tu sam i ja među njima.“

(Matej 18,20)