Dan žena?

Josip Jukić ZA DAN ŽENA

 

Danas je taj famozni dan žena….njihov dan bi trebao biti svaki dan….nema veze s danom žena ali ima veze s razmišljanjem o ženama.

 

Jedna simbolična slika, Isus raspet na križu, umire, svi se razbježali, apostoli pobjegli netragom…ostalo je tek nekolicina žena….Marija Magdalena, Marija majka Isusova….

 

“Isusa nije izdala ni prokazala niti jedna žena, od Isusa nisu pobjegle žene kad mu je bilo najteže, od Isusa nisu tražile ministarske fotelje žene kad je bio na putu u Jeruzalem, niti su se otimale za neke važne položaje u njegovu kraljevstvu. Njih vidimo pod križem, kako plaču nad sudbinom jednoga pravednika, nalazimo ih u rano uskršnje jutro kako ga traže na groblju, susrećemo ih kako prenose učenicima poruku da je Isus živ – one pokazuju jednostavno ljudsku solidarnost.


Ako bismo htjeli biti pravedni u svom prosuđivanju evanđeoskih tekstova i događaja, onda ne bismo smjeli izgubiti iz vida ove činjenice koje posve bijelodano govore o ulozi žena u Isusovom životu i djelovanju, čak i u njegovoj smrti i uskrsnuću. U prihvaćanju i interpretiranju biblijskih činjenica treba biti prav i nepristran, a one su u ovome slučaju više nego jasne.


Možda bismo smjeli krenuti u našem razmišljanju i malo dalje i vidjeti koliko žene inače nose život na svojim plećima, koliko obiteljskih problema počiva na njihovim leđima, a koliko obiteljskih tragedija ne preraste u opću tragediju zahvaljujući ženama.

Događaji s Isusom i oko Isusa, na Kalvariji i poslije Kalvarije, trebali bi nas potaknuti na dublje razmišljanje o ulozi žene u kršćanstvu, u Isusovu životu , ali i svakidašnjim našim životima.

Nije li ovaj svijet u mnogome izgubio dušu, što je omogućio da je upravo žena izgubi?


Vratimo se križu i uskrsnuću.

Tu žene ne zakazuju.

One ostaju i bore se; one vjeruju i nadaju se; one traže Isusa i prenose poruku o tomu da je živ.

Ne bili smo se mi muški trebali posramiti samih sebe u takvim situacijama?”…

 

N.n