Dan posli

 

Doša’ san po daždu, a vratija se po suncu.

Lip je Stari Grad. Po svaken vrimenu.

Jer su ‘judi dragi.

A misto i jesu ‘judi.

I crikve.

 

Bili smo najprin u Sv. Roka. Pomolit se za fameju.

Molitva koja dira i glas don Ante uz gitaru.

Gradska čitaonica pripuna svita.

Bilo je gušt ne gledat na sat.

Fala van.

Sviman.

 

O’ srca.