“Logika uspjeha u svijetu počiva na zabludi: neobična zabluda da naše savršenstvo ovisi o mišljenjima i odobravanju drugih ljudi! Strašan je to život, stvarno, živjeti uvijek u nečijoj tuđoj predodžbi, kao da je to jedino mjesto u kojem se može napokon postati stvaran!”

Thomas Merton, Gora sa sedam krugova