Cvitnica

(Nensi Barić)

Cvitna nedija i sitne ure
Zoron u crno zavile škure
Utrnu svića, zanimi pisma
Života brime sa škine je sašlo…

Duša ka tica poleti nebu
Usalo tilo crnemu grebu
A jid i smij ča srce je tuklo
Izdurat ni moglo, stalo je puklo…